if (!String.prototype.trim) { String.prototype.trim = function () { return this.replace(/(^[\s\n\t]+|[\s\n\t]+$)/g, ""); } } $(".btn").click(function () { var str = $("input[name='keyword']").val(); str = str.trim(); if (str == '') { layer.alert('请输入搜索内容!!', { icon: 2, skin: 'layer-ext-moon' }); return false; } })
 • 公司介绍
 • 荣誉资质
 • 在线留言SERVICE
  027-87419368

  地址:武汉市东湖开发区高新四路葛州坝太阳城工业园24栋

  荣誉资质
  所在位置:首页 > 关于我们 > 荣誉资质
  图片测试
  发布人:管理员发布时间:2017-06-07
  图片测试

  上一篇:没有了

  下一篇: 图片测试